Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 7.5.2023.

Ustavnim Zakonom o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske omogućeno nam je pripadnicima nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske. U lokalnim jedinicama u kojima pripadnici… Opširnije Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 7.5.2023.