Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave 7.5.2023.

Ustavnim Zakonom o pravima nacionalnih manjina Republike Hrvatske omogućeno nam je pripadnicima nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Odluku o raspisivanju izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina donosi Vlada Republike Hrvatske.

U lokalnim jedinicama u kojima pripadnici manjina sudjeluju u ukupnom stanovništvu s najmanje 1,5%, u općinama i gradovima na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u županijama na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine biraju se vijeća.
U jedinicama na čijem području živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, bira se predstavnik nacionalnih manjina.
U vijeća nacionalnih manjina općine bira se 10 članova, u vijeća nacionalnih manjina grada bira se 15, a u vijeće nacionalnih manjina županije bira se 25 članova pripadnika nacionalne manjine.

Izbori će se održati u nedjelju 7.5.2023. godine.

Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre koja aktivno sudjeluje u promociji i očuvanju naše kulturne baštine već 28 godina te je i jedna od najstarijih udruga koje djeluje na području Istre kandidirala je svoju listu sa prijedlogom za članove vijeća u Gradu Puli, a isto tako kao nacionalna manjine prvi puta u povijesti imamo pravo birati i vijeće u Općini Marčana. Povijesni je ovo trenutak kako za općinu Marčana tako i za Bošnjake u Marčani budući da smo jedina manjina koja je ostvarila ovo pravo.

Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre predala je i svoju listu kandidata za članove vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Marčana.

Vjerujemo da ćemo svojim radom, znanjem i iskustvom unaprijediti dobru suradnju u lokalnoj samoupravi.

Pozivamo pripadnike bošnjačke nacionalne manjine da u nedjelju 7.5.2023. godine izađu na izbore i zaokruže najkvalitetnije i najsposobnije kandidate koji su se svih ovih godina i kroz nesebični rad u Nacionalnoj zajednici Bošnjaka Istre pokazali i dokazali da svojim znanjem i iskustvom mogu unaprijediti položaj naše manjine.

U nastavku prijedlog kandidata za članove Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Puli.

 

Odgovori