Grad Sarajevo dodijelilo je NZBI Zlatnik Grada Sarajeva

Kultura je ključ življenja, a umjetnost vrhunska istina Na poziv Asocijacije “BH Folk Fest” Sarajevo na čelu sa predsjednikom prof. Sahudinom Kačarom delegacija Nacionale zajednice Bošnjaka Istre boravila je u Sarajevu 17. 11. 2023. godine. Delegacija Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre na čelu sa predsjednikom Senadom Pršićem i tajnicom Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre Mirelom Čaušević posjetila… Opširnije Grad Sarajevo dodijelilo je NZBI Zlatnik Grada Sarajeva

Uz bogat program u Puli održana završna svečanost 18. Festivala bošnjačke kulture u Istri

U organizaciji Nacionalne zajednice Bošnjaka Istre, u subotu 4.11.2023. godine održana je završna svečanost punoljetnog Festivala bošnjačke kulture u Istri. Ovogodišnji Festival, kako i priliči najstarijem Festivalu bošnjačke nacionalne manjine ponudio je bogat program, kako od otvorenja u Puli i u Medulinu do završne svečanosti koja je održana u subotu za koju smo željeli da… Opširnije Uz bogat program u Puli održana završna svečanost 18. Festivala bošnjačke kulture u Istri